Artykuł

KTO POWINIEN ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU

W Polsce szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu mają charakter zalecany

Szczepienia wskazane osobom często przebywającym na terenach leśnych, w tym:  

pracownikom leśnym
wojskowym na poligonach
turystom (przede wszystkim pieszych), 
kolonistom (dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia stanowią ¼ chorujących na kleszczowe zapalenie mózgu), 
podróżującym do obszarów endemicznego występowania kleszczowego zapalenia mózgu.  


Schemat szczepień obejmuje:

•  szczepienie podstawowe
3 dawki podawane w odstępach: pierwsza dawka, po 1-3 miesiącach druga dawka, po 5-12 miesiącach trzecia dawka;
Jeżeli konieczne jest szybkie uodpornienie drugą dawkę można podać po 2 tygodniach  po pierwszej dawce.  


Po podstawowym cyklu szczepienia odporność utrzymuje się co najmniej 3 lata, więc zalecane dawki przypominające


•  szczepienie przypominające
Szczepionka FSME-IMMUNE
- osoby w wieku do 60 lat: pierwsza dawka przypominająca po 3 latach po zakończeniu szczepień podstawowych, a kolejne dawki co 5 lat od ostatniej dawki przypominającej;
- osoby w wieku powyżej 60 lat: dawki przypominające nie powinny być dłuższe niż 3 lata
Szczepionka ENCEPUR:
- osoby w wieku do 49 lat: pierwsza dawka przypominająca po 12-18 mies. po zakończeniu szczepienia podstawowego, a kolejne dawki co 5 lat od ostatniej przypominającej;
- osoby w wieku powyżej 49 lat: pierwsza dawka przypominająca po 12-18 mies. po zakończeniu szczepień podstawowych, a kolejne dawki co 3 lata od ostatniej przypominającej


Zaszczepienie zimą lub wczesną wiosną zapewnia ochronę już od początku aktywności kleszczy (od kwietnia do października).