Artykuł

LEKI POWODUJĄCE UZALEŻNIENIA

Leki powodujące uzależnienia. Przychodnia Ojca Pio Gdańsk

Naduywanie medykamentów to nie tylko problem ulicy. Leki sprzedawane bez recepty, to rynek wart około 12 mld złotych, poniewa Polacy lubi leczy si na własn rk. Najczęściej zaywane spopularne leki przeciwbólowe dostpne w sklepach i na stacjach benzynowych. Boli głowa - Apap, mi zb - Ibuprom. Pomogło koleance, mi te pomoe.
Lekarze
informuj: Leki pomagaj nam zwycięży chorob, ale zaywane niezgodnie z przepisan przez lekarza dawk uzaleniaj i stanowi zagroenie dla naszego zdrowia.

Barbiturany

Sto rodki uspokajajce i nasenne, takie jak fenobarbital, pentobarbital (np.Nembutal) oraz sekobarbital (np.Seconal). Wykorzystywane sw leczeniu stanów lkowych, zaburze snu oraz padaczce, jednak przyjcie wikszej dawki ni przepisana przez lekarza moe powodowa problemy z oddychaniem (szczególnie jeeli smieszane z alkoholem). Nadmierne uywanie barbituranów prowadzi do silnego uzalenienia, a uwolnienie si od nałogu musi odbywa si pod okiem lekarzy, najlepiej w wyspecjalizowanych orodkach.

Benzodiazepiny

Diazepam (np.Valium) oraz alprazolam (np.Xanax) to dwa przykłady benzodiazepin - rodka uspokajajcego, który pomaga w leczeniu stanów lkowych, ataków paniki oraz problemów ze snem. Lek sprawdza si dobrze i jest bezpieczniejszy ni barbiturany. Jednak naduywanie równie prowadzi do uzalenienia. Leki z tej grupy nie powinny by udostpniane innym. Sdo wyłącznego uytku dla osoby, dla której zostały przepisane.

Tabletki nasenne

Jeeli masz problem ze snem, to leki zawierajce zolpidem (np.Noxizol), eszopiklon (np.Lunesta) lub zaleplon (np.Morfeo) mog Ci pomóc. Jednak jeeli bdziesz ich uywa dłuej ni przepisał lekarz, to moesz zacząć wierzy, e sCi niezbdna do snu. Cho nie stak uzaleniajce jak inne leki nasenne, to i tak lekarze szaniepokojeni coraz czstszym ich naduywaniem.

Kodeina, morfina i oksykodon

Sto jedne z najczęściej naduywanych przeciwbólowych leków na recept z grupy opioidów. Wykorzystywane sdo umierzania silnego i redniego bólu oraz przy dusznociach i kaszlu. Lekarze zazwyczaj przepisuj morfin (np.Sevredol) lub oksykodon (np.OxyContin) do silnego bólu, a słabsz kodeine (np.Nurofen Plus) do łagodniejszego bólu lub kaszlu. Opioidy należą do najbardziej uzaleniajcych substancji znanych człowiekowi. Zalenie od metody podawania i czstotliwoci uzalenienie psychiczne moe pojawi si w krótkim czasie - nawet na przestrzeni kilku dni.

Hydrokodon

Jest to keton z grupy opioidów, stosowany jako lek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy o działaniu podobnym do morfiny. Hydrokodon podawany doustnie ma około 1,5 razy silniejsze działanie od morfiny podawanej tsam drog. W połączeniu z paracetamolem jest sprzedawany jako np.Vicodin - lek od którego uzalenił si filmowy Dr House.

Metylofenidat

Działa stymulujco na orodkowy układ nerwowy. Uywany jest w leczeniu ADHD i narkolepsji oraz przy wyprowadzaniu z narkozy. Ten zwizek chemiczny z grupy fenyloetyloamin w wikszych dawkach ma działanie euforyczne, zblione do amfetaminy, co moe uzalenia psychicznie. Metylofenidat dostpny jest w Polsce jako Concerta oraz Medikinet.

Dekstrometorfan (DXM)

Nie tylko naduywanie leków na recept moe stanowi problem. Dekstrometorfan jest czstym składnikiem leków na kaszel i przezibienie sprzedawanym bez recepty, takich jak np. Gripex.

Jednak due dawki tej substancji mog wywoływa halucynacje i uczucie upojenia połączone z gadatliwoci. Przedawkowanie leku moe spowodowa wymioty, przypieszony rytm serca, a w niektórych przypadkach nawet uszkodzenia mózgu. Naduywanie DXM stało si popularne wród nastolatków z racji łatwego dostpu do wszelkich syropów na kaszel.

Pseudoefedryna

Jest sympatykomimetykiem, obwodowo działa podobnie do adrenaliny, orodkowo o wiele słabiej stymulujco od efedryny i amfetaminy. Jest stosowana w leczeniu zapale górnych dróg oddechowych (zapalenie błony luzowej nosa, zapalenie zatok) oraz w zapaleniu oskrzeli. Pseudoefedryna jest dobrym i skutecznym lekiem stosowanym w przezibieniach (przeciwbólowy i łagodzcy objawy). W preparatach bez recepty wystpuje pojedynczo lub w połączeniu z innymi lekami np. przeciwbólowymi (jak Paracetamol, Ibuprofen), przeciwhistaminowymi (jak cetyryzyna) i przeciwkaszlowymi (jak dekstrometorfan).

Od 1 lipca 2015 roku mona kupi tylko jedno opakowanie dostpnego bez recepty leku zawierajcego pseudoefedryn, dekstrometorfan lub kodein. Co wicej, farmaceuta moe wyda lek zawierajcy którąś z tych substancji tylko osobie pełnoletniej. Poza tym moe odmówi jego sprzeday, jeli uzna, e lek moe zosta wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodowa zagroenie dla zdrowia i ycia. Warto wiedzie, e tego typu specyfiki nie powinny by ju dostpne w sklepach czy na stacjach benzynowych.

Jeeli martwisz si, e kto kogo kochasz naduywa leków, to czasami najlepsz metod jest po prostu bezporednio zapyta. Zwracaj take uwag na wszelkie oznaki przemocy, zmiany w zachowaniu oraz sprawdzaj domow apteczk.
Dua część młodziey i dzieci uwaa, e leki kupione w aptece i trzymane w domu s„bezpieczne” i mona je zaywa swobodnie. Porozmawiaj ze wszystkimi domownikami i wytłumacz jakie istnieje ryzyko przedawkowania leków. Dobrze jest take co jaki czas sprawdza domow apteczk i nie trzyma leków nie uywanych i przeterminowanych.