Artykuł

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Cytologia w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

Szanowne Panie, mieszkanki województwa pomorskiego!

Jeżeli ukończyła Pani 25 lat i ma Pani nie więcej niż 59 lat PRZYCHODNIA ŚW. OJCA PIO zaprasza Panią na bezpłatne badania cytologiczne w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.

 

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu być może „życiowej” decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

 

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu.

 

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwali na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, które nie pozwoli na dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.

 

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które dokonały wyboru położnej środowiskowo- rodzinnej w Przychodni Św. Ojca Pio.

 
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.