W przychodni Ojca Pio realizujemy Projekt „ABCDE – Profilaktyka nowotworów skóry” w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu pacjent ma możliwość skorzystania z:

1. Edukacji prozdrowotnej.

Usługę mogą wykonać: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni (funkcję ta mogą pełnić również  pielęgniarki oraz absolwenci adekwatnych studiów medycznych).

Grupa docelowa objęta edukacją to pacjenci aktywni zawodowo w wieku 15-64 lata, lub starsze pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo.

Edukacja pacjentów trwa min. 30 minut i  skupia się na 2 głównych obszarach:

  • Działaniach zapobiegającym nowotworowi (w zakresie zaleceń WHO dot. ekspozycji na promieniowanie UV),
  • Wiedzy o samokontroli w zakresie zmian skórnych oraz możliwościach wykorzystania do tego nowoczesnych technologii.

2. Konsultacji lekarza POZ.

W ramach usługi zawiera się szczegółowe badanie skóry całego ciała oraz wypełnienie „Karty objawów” przez lekarza POZ . Możliwe do wykorzystania są algorytmy stosowane w diagnostyce czerniaka: „ABCDE” „Analiza wzorca”, „Siedmiopunktowa lista kontrolna”, „CASH”, „Menzies.

W przypadku wykrycia niepokojących zmian lekarz POZ będzie kierował do lekarza specjalisty na badanie dermatoskopowe.

Pacjenci objęci konsultacją dermatologiczną to osoby w wieku 50-64, lub osoby w wieku 15-49 tylko przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion.

3. Konsultacji lekarza specjalisty dermatologa.

Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z programu unijnego. Osoby zainteresowane mogą rejestrować się telefonicznie bądź osobiście w recepcji Przychodni.

poniedziałek – piątek  godz. 8:00 – 19:00

nr tel. 58-769-38-66 lub 58-769-38-88

aleastudio