Centrum Medyczne „ZASPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w czerwcu 2002 w Gdańsku i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000118026. Spółka jest założycielką Przychodni ŚWIĘTEGO OJCA PIO, wpisanej 1 września 2001 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000011846. Współudziałowcami pakietu kontrolnego spółki są Państwo Gabriela i Ryszard Danielewicz.
W trosce o jakość świadczeń realizowanych w naszej Przychodni w 2007r. wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001: 2008.
31.01.2015 r. Centrum Medyczne ZASPA Sp. z o.o. uzyskało tytuł Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży i należy do krajowej sieci CCMP pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jesteśmy członkiem Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, zrzeczonych w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego.
Przychodnia Św. Ojca Pio świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach POZ (podstawowa opieka zdrowotna) oraz AOS (ambulatoryjna opieka zdrowotna) a także oferuje szeroki dostęp do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych w ramach wizyt komercyjnych.

Na stałe współpracujemy z następującymi partnerami medycznymi:

• TU Allianz Życie Polska S.A oraz TUiR Allianz Polska S.A.

HMS Assistance S.A.

• SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

• SALTUS Ubezpieczenia

• ENEL-MED. S.A.

COMPENSA

Od 09.2017 r. realizujemy program szczepień p/ grypie z Urzędu Miasta Gdańska pt.: „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia”, w ramach którego dysponujemy największą pulą szczepionek dla seniorów- mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia.
W 2019 roku w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z Funduszy Europejskich realizujemy programy profilaktyczne w zakresie:
• We współpracy z Pomorskim Centrum Reumatologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie program pod nazwą: „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”
• We współpracy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni program: „Przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych”

CENTRUM MEDYCZNE ZASPA SP. Z O.O.

Przychodnia Św. Ojca Pio
ul. Burzyńskiego 1
80-462 Gdańsk
tel. sekretariat 58 769 38 69
Fax 58 769 38 62
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000118026, Kapitał zakładowy 150 000 PLN
NIP 584-24-13-751 REGON 192117581