ZAKRES BADAŃ POTRZEBNYCH DO WYDANIA ORZECZENIA:

Kategoria B

  • badania laboratoryjne: badanie ogólne moczu, morfologia, OB, glukoza
  • ew. konsultacja okulistyczna (w razie osłabionego wzroku w badaniu ogólnym)
  • konsultacja neurologiczna
  • inne – w zależności od wskazań

NIEZBĘDNE BADANIA LABORATORYJNE MOŻNA WYKONAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 07.15-09.00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz Art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)

BADANIA PRZEPROWADZA

  • lek. spec. GABRIELA DANIELEWICZ
  • lek. spec. Magdalena Piwakowska

KOSZT ORZECZENIA: 200 zł

Rejestracja

Pon. – Pt. godz. 08.00-19.00
Nr tel.: 58-769-38-66 oraz 58-769-38-88

umów się online