Zakres świadczonych usług:

 • badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne (dla osób przybywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni)
 • badania końcowe (w sytuacji, gdy pracownik kończący pracę był narażony na działanie czynników szkodliwych)
 • badania lekarskie kandydatów/ studentów/ uczniów
 • konsultacje i badania okulistyczne, laryngologiczne, diabetologiczne oraz neurologiczne
 • konsultacje psychologa oraz badania psychotechniczne (dla kierowców, operatorów sprzętu, prace na wysokości pow. 3m)
 • badania laboratoryjne oraz obrazowe
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia
 • przegląd stanowisk pracy oraz udział lekarza specjalisty medycyny pracy w komisjach ds. BHP
 • szczepienia ochronne p/grypie, p/COVID-19 (również w zakładach pracy), przed podróżą za granicę (wydajemy międzynarodowe książeczki szczepień, tzw. żółte książeczki).
 • badania dla kierowców, kandydatów na wszystkie kategorie

Zapewniamy:

 • najwyższy standard świadczonych usług
 • maksymalnie najkrótszy czas potrzebny do wykonania niezbędnych badań
 • atrakcyjne ceny

Dostępni lekarze:

lek. spec. medycyny pracy Magdalena Piwakowska

lek. spec. chorób oczu Anna Czekaj

lek. laryngolog Jagoda Kuryłowicz

psycholog transportu mgr Agnieszka Kramm

psycholog transportu mgr Maciej Waszczyk

Zapraszamy do współpracy

tel. 512418503

tel. 58 769 38 69,