Zakres świadczonych usług:

 • badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne (dla osób przybywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni)
 • badania końcowe (w sytuacji, gdy pracownik kończący pracę był narażony na działanie czynników szkodliwych)
 • badania lekarskie kandydatów/ studentów/ uczniów
 • konsultacje i badania okulistyczne oraz neurologiczne
 • konsultacje psychologa oraz badania psychotechniczne (dla kierowców, operatorów sprzętu, prace na wysokości)
 • badania laboratoryjne oraz obrazowe
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia
 • przegląd stanowisk pracy oraz udział lekarza specjalisty medycyny pracy w komisjach ds. BHP
 • szczepienia ochronne p/grypie, p/COVID-19 (również w zakładach pracy), przed podróżą za granicę (wydajemy międzynarodowe książeczki szczepień, tzw. żółte książeczki).
 • badania dla kierowców, kandydatów na wszystkie kategorie

Zapewniamy:

 • najwyższy standard świadczonych usług
 • maksymalnie najkrótszy czas potrzebny do wykonania niezbędnych badań
 • atrakcyjne ceny

Dostępny lekarz:

lek. spec. medycyny pracy Magdalena Piwakowska

 

Zapraszamy do współpracy

tel. 512418503

tel. 58 769 38 69,