Jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub kontakt ze skażoną powierzchnią. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których się namnażają. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę patogenom bakteryjnym.

Okres wylęgania wynosi 1-4 dni.

Objawy

Objawy grypy pojawiają się nagle w postaci objawów ze strony układu oddechowego (kaszel, ból gardła, katar), objawów ogólnoustrojowych, wysokiej gorączki powyżej 38ºC, dreszczy, bólu/sztywności mięśni, bólu głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku łaknienia, nudności i wymiotów. Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie. Powodem ciężkiego przebiegu grypy są powikłania pogrypowe, m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne.

Występowanie

W Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań na grypę w zależności od sezonu epidemicznego. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Grypa powoduje zachorowania o charakterze epidemii, występujących każdego roku lub pandemii, powtarzających się co kilkanaście-kilkadziesiąt lat, które mają zasięg ogólnoświatowy.

Szczepionka

Szczepionki przeciw grypie w Polsce są inaktywowane: zawierają rozszczepione wiriony wirusa grypy (szczepionki typu „split”), powierzchniowe białka wirusa grypy (szczepionki podjednostkowe typu „subunit”), szczepionki wirosomalne.

Skuteczność i bezpieczeństwo

Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u ok. 70-90% szczepionych osób. Chronią przed powikłaniami pogrypowymi. Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być podane każdemu już od 6 miesiąca życia, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Szczepieniu powinny się poddać zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych i osoby, które mogą stanowić źródło zakażenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka oraz ci, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem grypy. Inaktywowane szczepionki przeciw grypie są bezpieczne. Po szczepieniu mogą wystąpić jedynie reakcje miejscowe, tj.: zaczerwienienie, bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz rzadziej reakcje ogólne (niewielki wzrost temperatury ciała, ból mięśni, stawów i głowy), ustępujące po kilku dniach.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie jest m.in. nadwrażliwość na białko jaja kurzego, ostra infekcja i wysoka gorączka powyżej 38ºC.