Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej w Gdańsku oferuje bardzo krótkie terminy oczekiwania na badania oraz konsultacje lekarskie. Wykonujemy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.

Zakres świadczonych usług:

  • Konsultacje lekarskie
  • Kontrola wskaźnika INR (tzw. książeczka INR)
  • Badanie EKG
  • Całodobowy HOLTER EKG
  • Całodobowe badanie ABPM
  • ECHOKARDIOGRAFIA
  • ECHOKARDIOGRAFIA DLA DZIECI
  • NURSE ECG – KOMPUTEROWE BADANIE SERCA
  • Badanie bezdechu sennego aparatem ApneaLink

Elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości sygnałowej (NURSE-ECG – Numerical Signal Resolution Enhancement Electrocardiography) jest nową metodą badań w diagnostyce kardiologicznej opracowaną w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Metoda ta powstała na bazie elektrokardiografii z zapisem cyfrowym. Jej istotą jest zwiększenie rozdzielczości, udoskonalenie, a w konsekwencji znaczne rozszerzenie możliwości diagnostycznych standardowego elektrokardiogramu.

Wprowadzenie zapisu cyfrowego EKG pozwoliło zastosować do jego analizy specjalny program komputerowy zwiększający rozdzielczość sygnałów elektrycznych. Dzięki temu możliwe stało się wykrywanie niewidocznych w standardowym elektrokardiogramie stosunkowo niewielkich zmian w aktywności elektrycznej poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego spowodowanych np. niedokrwieniem, wpływem leku, przebytym zawałem itp.
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej dysponuje nowoczesnym sprzętem do badania metodą Holtera, ABPM, Echo oraz EKG

Rejestracja

Pon. – Pt. godz. 08.00-19.00
Nr tel.: 58-769-38-66 oraz 58-769-38-88

kup usługę online