Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonuje się w celu wykluczenia, bądź wykrycia schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością oraz ludnością. Główne zagrożenia to:
• Choroba biegunkowa
• Nosicielstwo salmonellozy
• Nosicielstwo gruźlicy
Aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy muszą posiadać:
• nauczyciele
• pracownicy branży spożywczej i gastronomicznej,
• personel medyczny
• uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się w tożsamych branżach.
Należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzy razy badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach (dodatni wynik z przynajmniej jednej próby daje podstawę do uznania badanego za zakażonego), morfologię, badanie ogólne moczu, OB oraz oznaczyć poziom glukozy.

Wynik badania kału oraz pozostałe badania są podstawą do wydania orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych.
Badania laboratoryjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz 07.15-09.00. Zbiorczy wynik badania kału dostępny jest po ok 7 dniach od dnia przekazania ostatniej próbki. Próbki kału na nosicielstwo Salmonelli/Schigelli przyjmowane są w poniedziałki i wtorki.
Lekarzami uprawnionymi do wydawania orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych są: lek. spec. Gabriela Danielewicz, lek. spec. Magdalena Piwakowska

Ceny:
1. badania kału na nosicielstwo: 3x 70 zł

2. morfologia: 20 zł

3. glukoza: 15 zł

4. OB: 12 zł

5. badanie ogólne moczu: 15 zł

6. Wydanie orzeczenia/ wpis do książeczki sanepidowskiej 120 zł