Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonuje się w celu wykluczenia, bądź wykrycia schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością oraz ludnością. Główne zagrożenia to:
• Choroba biegunkowa
• Nosicielstwo salmonellozy
• Nosicielstwo gruźlicy
Aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy muszą posiadać:
• nauczyciele
• pracownicy branży spożywczej i gastronomicznej,
• personel medyczny
• uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się w tożsamych branżach.
Należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzy razy badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach (dodatni wynik z przynajmniej jednej próby daje podstawę do uznania badanego za zakażonego), morfologię, OB oraz oznaczyć poziom glukozy.

Wynik badania kału oraz pozostałe badania są podstawą do wydania orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych.
Badania laboratoryjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz 07.15-09.15. Zbiorczy wynik badania kału dostępny jest po ok 3-4 dniach od dnia przekazania ostatniej próbki.
Lekarzami uprawnionymi do wydawania orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych są: lek. spec. Gabriela Danielewicz, lek. spec. Magdalena Piwakowska

Ceny:
1. badania kału na nosicielstwo: 3x 37 zł
2. morfologia: 16 zł
3. glukoza: 10 zł
4. OB.: 8 zł
5. Wydanie orzeczenia/ wpis do książeczki sanepidowskiej 50 zł