Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Depresję można wyleczyć – warto szukać pomocy!

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw, na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi – w tym dzieci i młodzież. Odsetek dzieci i młodzieży zmagającej się z depresją ciągle rośnie. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, aby zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

 

Depresja – czy da się jej zapobiec ?
Choroba najczęściej diagnozowana jest u osób między 20. a 40. rokiem życia. Choć przyjęło się zakładać, że zespół depresyjny nie może rozwinąć się przed zakończeniem okresu dojrzewania, coraz więcej psychiatrów jest zdania, że problem dotyczy ok.2% niepełnoletnich. Obecnie uważa się, że nie ma pojedynczego czynnika odpowiedzialnego za powstanie depresji, ale że choroba ta uwarunkowana jest różnymi czynnikami, które działają równocześnie. Jest zdradliwa, łatwo ją pomylić z objawami innych chorób. Prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu osobę, która zmaga się z depresją. Warto pamiętać, że to nie chwilowy spadek nastroju, ale długotrwały smutek, brak zainteresowania rzeczami, które dotychczas sprawiały przyjemność, utrzymujący się niepokój.

Depresja jest chorobą, tak samo jak cukrzyca czy nadciśnienie. Charakteryzuje się permanentnym smutkiem, obniżeniem nastroju, rozdrażnieniem, zobojętnieniem lub uczuciem pustki. Powoduje utratę zainteresowania czynnościami życia codziennego. Występują również inne objawy, które mogą obejmować:

  • słabą koncentrację,
  • poczucie nadmiernej winy,
  • niską samoocenę,
  • poczucie beznadziejności co do przyszłości,
  • zaburzenia snu,
  • zmiany apetytu lub wagi,
  • uczucie zmęczenia,
  • niską energię,
  • samookaleczenia,
  • myśli o śmierci lub samobójstwie

Depresja i związane z nią zaburzenia mogą mieć głęboki wpływ na wszystkie aspekty życia, w tym wyniki w szkole, produktywność w pracy, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz zdolność do uczestniczenia w społeczeństwie.

Depresja dotyka wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia: dzieci, młodzież, starsze osoby, bogatych i biednych.  Badania dowodzą, iż kobiety częściej zapadają na depresję niż mężczyźni.

 

Przypominamy, że ruszyła kampania promująca specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży!

(numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne)

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-kamien-pomorski/23-lutego-swiatowy-dzien-walki-z-depresja

 

 

aleastudio