Zapraszamy do udziału w ważnym badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie opinii pacjentów i personelu medycznego, na temat ich samopoczucia, oceny stanu zdrowia oraz warunków pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

Udział w badaniu niesie za sobą konkretne korzyści:

  • badanie realizowane jest na zlecenie NFZ;
  • badanie ma charakter naukowy – poprzez zaangażowanie się w realizację badania respondenci mogą mieć wpływ na znaczące zmiany w organizacji ochrony zdrowia w Polsce;
  • respondenci są „reprezentantami” społeczeństwa, „wypowiadający” się w imieniu Polaków,
  • liczą się informacje pozyskane od każdej osoby uczestniczącej w projekcie – osób starszych, pracujących itp.;
  • biorąc udział badaniu respondenci mają możliwość wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego;
  • badanie jest anonimowe i realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami etyki oraz z zachowaniem przepisów RODO. Wszelkie dane zostaną przedstawione w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w naszej przychodni lub pod nr 58 769 38 66 / 58 769 38 88

 

aleastudio