Każdy obywatel Polski, który objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym, po ukończeniu 75 lat ma prawo do bezpłatnych leków na choroby wieku podeszłego. Potrzebna jest na nie recepta od lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pacjent.gov.pl znajduje się wykaz leków, które bezpłatnie przysługują osobom po 75. roku
życia. Są to medykamenty stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Wśród nich znajdują się między innymi niektóre leki na
cukrzycę, nadciśnienie, a także choroby układu oddechowego. Lista co jakiś czas zmienia się i – jak informuje Ministerstwo Zdrowia – z
roku na rok rośnie.

Kto może wystawić receptę?
Bezpłatne leki wymienione w wykazie przysługują seniorom od dnia 75. urodzin. Wiek osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Receptę na medykamenty z
refundowanej listy mogą wystawiać między innymi: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
uprawniona do wystawiania recept, a także emerytowany lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale
zaprzestał jego wykonywania). Mogą to zrobić dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub
powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.
Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane bezpłatnie przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, to na piśmie przekazuje lekarzowi POZ informację o zdiagnozowanej chorobie i zalecanym leczeniu. Lekarz POZ na tej
podstawie może przepisać leki bezpłatnie.

Symbol „S”
Lekarz lub pielęgniarka, którzy wystawiają receptę, w polu „kod uprawnień dodatkowych” powinni umieścić symbol „S”. Farmaceuta nie
ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany
na zasadach ogólnych (czyli takich jak dla pacjentów poniżej 75. roku życia, np. 50 proc., 30 proc., ryczałt). W przypadku wpisania w tej
rubryce wartości 100 proc. pacjent otrzyma leki pełnopłatnie. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi
bezpłatnie, a następnie wydaje je pacjentowi.

Ewa Sądej

Źródło:

Nasz Dziennik, Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022, Nr 87 (7352)

Pełna treść artykułu dostępna na stronie:
https://wp.naszdziennik.pl/2022-04-14/362476,bezplatne-leki-po-75-roku-zycia.html

https://sklep.naszdziennik.pl

https://www.szlachetnezdrowie.pl

 

 

aleastudio