Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia

 

CZY WIESZ, ŻE?

Grypa jest ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego, o wysokiej zaraźliwości. Zakażenie szerzy się bardzo łatwo, przede wszystkim drogą kropelkową, w mniejszym stopniu przez przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z górnych dróg oddechowych. W skali globalnej corocznie grypa występuje w formie epidemii lub, co kilkanaście, kilkadziesiąt lat w postaci pandemii.
Zakażenia wirusowe predysponują także do wtórnych ciężkich zakażeń bakteryjnych, szczególnie układu oddechowego. Grypa sezonowa występuje, co rocznie w skali całego świata, a na terenie Polski najwięcej zachorowań notuje się w miesiącach zimowych i wczesno wiosennych. Zachorowania są wywoływane przez typowe wirusy grypy występujące w środowisku. Podstawowym sposobem zapobiegania zachorowaniom na grypę (a zarazem najbardziej efektywnym) jest wzmożenie odporności poprzez szczepienia ochronne, powtarzane co rocznie przed sezonem epidemicznym.
Najnowsze wskazania epidemiologiczne do szczepień przeciw grypie, obejmują osoby od 6 m. ż. do 18 r.ż., osoby 55+, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego: astma, niewydolność układu oddechowego, chorych z POCHP z ciężkimi postaciami choroby, zwłaszcza w wieku starszym, pacjentów z niewydolnością układu krążenia, przewlekłymi chorobami nerek, chorujących na cukrzycę, osoby w stanach upośledzonej odporności, pracowników ochrony zdrowia, osoby narażone na kontakt z dużą liczbą ludzi.
Populacja, do której adresowane są szczepienia przeciw grypie finansowane z budżetu miasta Gdańska w programie profilaktycznym na lata 2017-2020 , obejmuje osoby od 65 r. zamieszkałe w Gdańsku. W Polsce szczepienia przeciw grypie są zalecane, co oznacza, że Główny Inspektor Sanitarny uważa je za ważne, ale nie są finansowane ze środków publicznych. Zatem pacjent musi sam za nie zapłacić.
W populacji osób po 65 r. ż. zaleca się podawanie szczepionki od września do listopada. W Polsce najwięcej zachorowań na grypę notuje się od stycznia do marca. Dlatego też uzasadnione jest szczepienie w sezonie grypowym, kiedy stwierdza się krążenie wirusa w populacji, ponieważ działanie ochronne ujawnia się już po 7-10 dniach. Populacja osób po 65 roku życia jest szczególnie zagrożona nie tylko ciężkim przebiegiem samej choroby, ale także poważnymi powikłaniami grypy, nierzadko śmiertelnymi. W populacjach zwiększonego ryzyka, zaleca się wyszczepianie przeciw grypie, przed kolejnym sezonem epidemicznym.
Przyjętym przez Światową Organizację Zdrowia celem jest zaszczepienie przeciw grypie 75% populacji osób po 65 r.ż. Szczepienia przeciw grypie w istotny sposób redukują ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego: o 67% ryzyko powtórnego zawału mięśnia sercowego, o 50% ryzyko udaru, o 52% redukują konieczność hospitalizacji związana z chorobami płuc i o 79% konieczność hospitalizacji związanej z grypą i pogrypowym zapaleniem płuc, zapaleniem oskrzeli, śpiączką cukrzycową i kwasicą metaboliczną. Szczepienia zapobiegawcze nie tylko przyczyniają się do ograniczania zachorowań i skutków społeczno-ekonomicznych związanych z chorobami zakaźnymi, ale także sprzyjają dalszej poprawie zdrowia publicznego.
Mocnym argumentem jest także i to, że korzyści wynikające ze szczepień ochronnych, są poparte rzetelną analizą farmakoekonomiczną wskazującą, że koszt uzyskania życia w pełnym zdrowiu udaje się znacząco zmniejszyć realizując programy szczepień ochronnych. Szczepienia zmniejszają lub minimalizują koszty opieki medycznej, koszty społeczne i indywidualne, znacząco ograniczają niezdolność do pracy i zmniejszoną wydajność.

 

 

aleastudio