W Polsce istnieją od 1976 roku. Bilanse zdrowia dzieci są obowiązkowe. Przeprowadzają je
lekarze i pielęgniarki w poradniach dzieci zdrowych. Wykonuje się je, aby ocenić rozwój
pociech w poszczególnych latach, a także wykryć i leczyć ewentualne zaburzenia.

Pierwszy bilans, tzw. zerowy, wykonywany jest w szpitalu na oddziale noworodkowym tuż po
urodzeniu. Podczas niego sprawdzana jest dojrzałość neurologiczna. Ważne jest wykrycie na
wczesnym etapie wad wrodzonych lub innych nieprawidłowości, aby móc je leczyć. Rodzic jest
informowany przez lekarzy o zdrowiu dziecka, a zalecenia są odnotowywane w książeczce zdrowia.
Kolejne bilanse wykonuje się w 2., 4., 6., 10., 14. oraz 18. roku życia.

Systematyczne badania
W 2. roku życia sprawdzany jest rozwój fizyczny. Mierzy się wzrost, sprawdza wagę i ocenia słuch.
Bada się także rozwój mowy dziecka oraz kontroluje uzębienie. Kolejny bilans jest wykonywany po
dwóch latach, czyli gdy dziecko skończy 4. rok życia. Zakres badania jest podobny do
wcześniejszego, ale dodatkowo ocenia się rozwój społeczny dziecka i zwraca uwagę na prawidłową
postawę ciała. W 6. roku życia przede wszystkim młody człowiek oceniany jest pod kątem gotowości
pójścia do szkoły. Lekarz, widząc wady postawy, może także zalecić dodatkowe zajęcia ruchowe, np.
gimnastykę korekcyjną. Bilans w 10. roku życia ma na celu sprawdzenie przystosowania dziecka do
szkoły, a także obejmuje ocenę dojrzewania płciowego oraz rozwój emocjonalny.

Ocena stanu zdrowia
Kolejne badanie przeprowadzane jest w 14. roku życia. Wykonuje się pomiary antropometryczne,
ocenia tarczycę, skórę, dojrzewanie płciowe oraz sytuację emocjonalną i rodzinną dziecka. Ostatni
bilans wykonuje się w wieku 18 lat. Pozwala on ocenić stan zdrowia młodego człowieka
wchodzącego w dorosłość. Jest on dość ważny, ponieważ pozwala ocenić perspektywy zawodowe i
prokreacyjne. Zakres badań jest bardzo zbliżony do bilansu czternastolatka.

Skierowanie do poradni
Udając się do poradni, należy zabrać książeczkę zdrowia dziecka, a także dokumenty związane z
przebytymi chorobami. Ważne są również wypisy np. ze szpitala oraz prześwietlenia, jeśli takie ktoś
wykonywał. Podczas bilansu rodzic może powiedzieć lekarzowi o tym, co go niepokoi w rozwoju
dziecka, bądź poradzić się w sprawach zdrowotnych. Specjalista może podczas badania wykryć
nieprawidłowości i skierować dziecko do odpowiedniej poradni. Należy pamiętać, że bilanse są
szansą, aby na wczesnym etapie wykryć ewentualne zaburzenia i pomóc dziecku w prawidłowym
rozwoju.

 

 

Źródło: https://sklep.naszdziennik.pl https://www.szlachetnezdrowie.pl

Ewa Sądej „Nasz Dziennik” Czwartek, 16 kwietnia 2020, Nr 88 (6746) – Szlachetne zdrowie

aleastudio