Trójwymiarowe lub czterowymiarowe badanie USG jest uważane za tak samo bezpieczne jak dwuwymiarowe USG, ponieważ obraz 3D i 4D powstaje z nałożenia na siebie sekwencji dwuwymiarowych skanów. Nie zauważono żadnych negatywnych konsekwencji związanych z badaniem ultrasonograficznym, jednak należy zachować umiar i nie narażać dziecka na niepotrzebne badania, jeżeli nie ma ku temu żadnych medycznych wskazań. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego badania USG powinny być wykonywane trzykrotnie podczas ciąży.

Badanie USG 3D i 4D powinno być zawsze wykonywane przez lekarza specjalistę, dysponującego odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem. Przewagą trójwymiarowego badania USG jest możliwość swobodnego obracania dziecka na ekranie monitora i uzyskania niedostępnych w badaniu 2D przekrojów. Można lepiej ocenić kościec dziecka ponieważ obraz 3D daje zbliżony widok do radiologicznego, ale bez użycia szkodliwych promieni Roentgena. Jest to przydatne w diagnostyce m.in. zespołu Downa.

USG 4D to transmisja „na żywo” z wnętrza macicy, którą możemy zapisać na płycie DVD. Taki film to nie tylko niesamowita pamiątka i niezapomniane przeżycia. Ten przestrzenny obraz zapisany w pamięci aparatu, którego nie możemy dostrzec w żaden inny sposób, pozwala lekarzowi zaobserwować dowolny przekrój. Nawet taki, którego nie oglądano podczas pierwotnego badania. Możliwość wykonania dodatkowych analiz i pomiarów jest niedocenioną zaletą tej metody badania USG.

aleastudio