Diagnostyka – borelioza (choroba z Lyme)

Diagnostyka boreliozy opiera się na wykonaniu testów serologicznych, w których wykrywa się przeciwciała produkowane przez układ immunologiczny.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) laboratoryjna diagnostyka boreliozy polega na wykryciu specyficznych przeciwciał klasy IgM oraz IgG surowicy pacjenta.

W tym celu zaleca się dwuetapową strategię diagnozowania boreliozy:

Etap I – Test ELFA

W pierwszym etapie  diagnostyki boreliozy należy wykonać test serologiczny wykrywający obecność przeciwciał w klasach IgG i IgM dla antygenu Borrelia. Jest to test wysokoczuły, co oznacza, że niemal każda próbka krwi pobrana od osoby z chorobą z Lyme wykaże wynik pozytywny. Zdarza się, że wynik testu jest fałszywie pozytywny u osób zdrowych, dlatego każdy wynik pozytywny lub graniczny (nazywany również „wątpliwym”) należy bezwzględnie potwierdzić w drugim etapie.

Etap II – Test Westernblot

W drugim etapie diagnostyki boreliozy należy wykorzystać test Western blot borelioza. W odróżnieniu od techniki ELFA, Western blot  gwarantuje przede wszystkim specyficzność. Oznacza to, że wynik dodatni badania możliwy jest do uzyskania tylko u osób, które zetknęły się z bakterią Borrelia. Western blot borelioza pozwala na weryfikację wyniku testu ELFA.

Borelioza diagnostyka – trudności

Metody ELFA i Western blot wzajemnie się uzupełniają. Nie powinno się zatem wykonywać jedynie testu Western blot z pominięciem testu ELISA, ponieważ w ten sposób zwiększa się możliwość wystąpienia błędów diagnostycznych.

 

Aktualnie w naszej Przychodni badania laboratoryjne w kierunku boreliozy są w specjalnych, promocyjnych cenach:

DIAGNOSTYKA BORELIOZY

  • TEST ELFA (p/ciała IgG, p/ciała IgM) cena: 130zł 80zł
  • WESTERN BLOT TEST (p/ciała IgG, p/ciała IgM) cena: 360zł 300zł

 

Zapraszamy do kontaktu!

REJESTRACJA

58 769 38 66
58 769 38 88

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/borelioza

https://www.gov.pl/web/krus/borelioza–podstepna-choroba-nazywana-plaga-xxi-wieku 

https://boreliozaonline.pl/diagnostyka-boreliozy/

aleastudio