GORĄCZKA KRWOTOCZNA EBOLA – DEFINICJA PRZYPADKU
(ang. Ebola Virus Disease – EVD)
Wczesne rozpoznanie zakażenia jest kluczowym elementem zwalczania choroby. Personel medyczny powinien zwracać baczną uwagę na każdego pacjenta, który potencjalnie mógł ulec zakażeniu wirusem Ebola i w każdym przypadku przeprowadzać ocenę ryzyka zakażenia.

Pacjent objęty dochodzeniem (ang. Person Under Investigation – PUI) – każda osoba spełniająca poniższe kryteria

Kryteria kliniczne: gorączka powyżej 38,5ºC oraz jeden z dodatkowych objawów: ból głowy, ból mięśni, wymioty, biegunka, ból brzucha lub nie mające innych przyczyn krwawienia
ORAZ
Kryteria epidemiologiczne: w ciągu 21 dni przed pojawieniem się objawów narażenie na przynajmniej jeden z poniższych czynników:
– kontakt z krwią, płynami ustrojowymi lub zwłokami chorego lub podejrzanego o chorobę EVD,
– pobyt lub podróż na terenach objętych ogniskiem EVD¹,
– bezpośredni kontakt i dotykanie nietoperzy, gryzoni, ssaków naczelnych lub ich zwłok na terenach endemicznego występowania choroby.
Przypadek prawdopodobny

Osoba objęta dochodzeniem (PUI), która miała kontakt z pacjentem chorym na EVD zarówno przy wysokim lub niskim ryzyku narażenia.

Przypadek potwierdzony

Osoba, u której potwierdzono laboratoryjnie zakażenie wirusem Ebola.

Kontakty z osobą chorą na EVD:

Narażenia wysokiego ryzyka obejmują:
– przezskórne (np.ukłucie igłą) lub poprzez błony śluzowe narażenie na płyny ustrojowe pacjenta chorego na EVD,
– bezpośrednia opieka lub ekspozycja na płyny ustrojowe pacjenta chorego na EVD, bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (ang. personal protective equipment – PPE),
– personel laboratoryjny pracujący z płynami ustrojowymi pacjenta chorego na EVD bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) lub bez przestrzegania odpowiednich wymogów bezpieczeństwa biologicznego,
– uczestniczenie w obrzędach pogrzebowych obejmujących bezpośredni kontakt ze zwłokami ludzkimi na obszarze, gdzie występują zachorowania na EVD, stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE).

Narażenia niskiego ryzyka obejmują:
– przebywanie w gospodarstwie domowym lub inny przypadkowy kontakt¹¹ z pacjentem chorym na EVD,
– opieka nad pacjentem lub inny przypadkowy kontakt¹¹ nie obejmujący narażeń wysokiego ryzyka, z pacjentem chorym na EVD, w placówce ochrony zdrowia w krajach, gdzie stwierdzono zachorowania na EVD¹

Narażenia o nieustalonym ryzyku obejmują:
Każda osoba przebywająca w ciągu ostatnich 21 dni w krajach, w których stwierdzono zachorowania na EVD¹, u której nie stwierdzono zarówno narażenia o niskim ani wysokim ryzyku.

¹ – Na dzień 27 sierpnia 2014r. kraje, gdzie występuje gorączka krwotoczna Ebola to: Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Lagos i Nigeria

¹¹ – Przypadkowy kontakt jest definiowany jako:
→ Przebywanie w odległości średnio 1 metra lub w jednym pomieszczeniu lub w placówce opieki zdrowotnej przez dłuższy czas (np. personel medyczny, członkowie rodziny) bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE)
lub
→ Znalezienie się przez krótki czas w bliskim kontakcie (np. przez uścisk ręki) z osobą zarażoną na EVD bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE).

Definicja praypadkowego kontaktu nie obejmuje: krótkich kontaktów, takich jak przechodzenie obok pacjenta chorego na EVD lub poruszanie się po szpitalu.

Wszelkie informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego

aleastudio