ROZMOWA / z płk. dr. hab. n. med. prof. nadzw. Witoldem Owczarkiem,
kierownikiem Kliniki Dermatologii WIM w Warszawie

Panie Profesorze, w Polsce ok. 5 mln osób boryka się z różnymi chorobami skóry. Jakie są
najczęstsze schorzenia?
– Choroby skóry istotnie obniżają jakość życia chorych. Są powodem stygmatyzacji
społecznej, wpływają na relacje rodzinne oraz zawodowe. Problemy, które spotykają
pacjentów, są rozmaite. W ostatnich latach zwiększa się częstość występowania nowotworów
skóry, w tym tych najczęstszych, tzn. raków podstawnokomórkowego i
kolczystokomórkowego. Wzrasta również częstość pojawiania się czerniaków. Obserwujemy
więcej ciężkich przebiegów przewlekłych ogólnoustrojowych chorób zapalnych, takich jak
łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów czy atopowe zapalenie skóry. Problem ten dotyczy
także zaburzeń immunologicznych, chorób z autoagresji, alergii, jak i chorób infekcyjnych. A
przecież jeszcze mamy choroby, które dotyczą praktycznie wszystkich w pewnym wieku, jak
np. trądzik. Choroby te zajmują skórę, włosy i paznokcie. Niektóre z nich są mało
dokuczliwe, a inne powodują dolegliwości bólowe, świąd, no i szpecą. Nieleczone – mogą
być powodem poważniejszych chorób.

Choroby skóry występują coraz częściej, które z nich są najgroźniejsze?
– Niewątpliwie są to choroby nowotworowe. Późno rozpoznane, mają często agresywny
przebieg, nierzadko prowadzący do śmierci. Ciężkie choroby immunologiczne i
ogólnoustrojowe choroby zapalne również powodują znaczny rozstrój zdrowia pacjentów. Są
przyczyną rozwoju zaburzeń metabolicznych, chorób układu krążenia i udarów. Jednak jeżeli
chcemy oceniać wpływ chorób, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia, na
naszych pacjentów, to pamiętajmy o ich wielokierunkowym wpływie na życie rodzinne i
społeczne, zawodowe. Powodują również one problemy ekonomiczne chorych i ich rodzin.

Jakie są najczęstsze przyczyny chorób dermatologicznych?
– Zarówno przyczyny, jak i przebieg chorób są różne, ale łączy je to, że pacjentom trudno je
zaakceptować. Często mówimy o predyspozycjach genetycznych (łuszczyca, atopowe
zapalenie skóry) czy o wpływie czynników środowiskowych na przebieg schorzeń. Zalicza
się do nich m.in. czynniki infekcyjne (bakteryjne, grzybicze i wirusowe), promieniowanie
ultrafioletowe (będące przyczyną nowotworów) i styl życia.

Które zaobserwowane zmiany na skórze powinny nas skłonić do konsultacji ze specjalistą?
– Możemy tu wskazać na pojawiające się zmiany, których wcześniej nie było, niepoddające
się samoistnemu wygojeniu w ciągu miesiąca, cały czas powiększające się i budzące u
pacjenta niepokój. Objawy innych chorób są bardzo różnorodne. Ich powstawanie czy
zaostrzenie jest często skutkiem uwarunkowań genetycznych.

Czy czynniki psychiczne mają wpływ na powstawanie i przebieg schorzeń skórnych?

– Tak, ta zależność stała się podstawą rozwoju psychodermatologii. Wzajemne oddziaływanie
widocznych zmian skórnych i wynikające z tego konsekwencje natury psychologicznej są
dużym problemem zgłaszanym przez chorych.
Depresja często towarzyszy chorobom skóry. W części przypadków jest powiązana z
patomechanizmem chorób zapalnych, jak np. łuszczycy. Jednak same zmiany utrudniające
naszym chorym prawidłowe funkcjonowanie zawodowe i społeczne nie pozostają bez
wpływu na ich psychikę.

Współczesna dermatologia dysponuje wieloma metodami leczenia, od czego są one zależne?
– Są one uzależnione od rodzaju choroby. Jeżeli mówimy o nowotworach, to podstawą jest
leczenie chirurgiczne, dobrane odpowiednio do stopnia zaawansowania choroby
nowotworowej. Natomiast w przypadku chorób zapalnych o przewlekłym przebiegu stosuje
się leki kontrolujące przebieg choroby i modyfikujące układ immunologiczny. Jeśli mamy do
czynienia z chorobami infekcyjnymi, wtedy aplikujemy leki, które są w stanie ograniczyć
działanie bakterii, wirusów i grzybów.
Dziękuję za rozmowę.

Marek Zygmunt

Źródło:

https://wp.naszdziennik.pl/2021-06-10/352607,najczestsze-choroby-skory.html
Zakupiony przez: agnieszka.borkowska@naszdziennik.pl
Z prawem do cytowania z podaniem źródła, bez licencji do rozpowszechniania.

https://sklep.naszdziennik.pl

https://www.szlachetnezdrowie.pl

 

 

aleastudio