Każdy z Nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej. Ten naturalny odruch ratowania człowieka, czasami bywa zagłuszany przez strach przed zaangażowaniem się w kryzysową sytuację lub obawą, iż nie znając się, możemy jeszcze komuś wyrządzić dodatkową krzywdę. Jednak w takiej sytuacji jesteśmy bez wyjścia:

KODEKS KARNY, ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami, Art. 162 §1:
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednak nie należy się tego bać. Nasze działania nigdy nie będą podlegały ocenie merytorycznej, a jedynie sam fakt udzielenia pierwszej pomocy, którą rozpoczynamy natychmiast po upewnieniu się, że nic nie będzie nam zagrażało i kontynuujemy aż do czasu przybycia fachowych ratowników medycznych lub do utraty sił.

W większości przypadków od momentu wezwania pomocy do przybycia służb na miejsce wezwania mija co najmniej 8 minut. Dlatego tak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy przez osoby będące świadkami zdarzenia, jeszcze przed przybyciem wykwalifikowanych ratowników. Szanse przeżycia poszkodowanego diametralnie rosną w przypadku podjęcia natychmiastowej pomocy. Niestety, edukacja z zakresu pierwszej pomocy nie jest wciąż naszą najmocniejszą stroną. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach często ratuje życie lub zdrowie poszkodowanego. Jeśli nie jesteś pewny czy wiesz, jak udzielać pierwszej pomocy, zapoznaj się z przedstawionym poniżej interaktywnym filmem i przekonaj się czy zaznaczyłeś poprawną odpowiedz:

aleastudio