Rak piersi jest jedną z najczęściej występujących chorób nowotworowych. Jest także jednym z nowotworów najlepiej poznanych – w zakresie epidemiologii, biologii i profilaktyki, a równocześnie nowotworem, dla którego dostępne są liczne opcje terapeutyczne, umożliwiające uzyskanie wyleczenia lub istotnej poprawy stanu zdrowia wielu chorych.

W Polsce rak piersi rozpoznawany jest najczęściej u kobiet w wieku 50–69 lat. Rośnie jednak liczba przypadków diagnozowanych u kobiet młodszych. U kobiet w wieku 20-49 lat zachorowalność na raka piersi wzrosła prawie 2-krotnie w ciągu ostatnich 30 lat. Oznacza to, że rak piersi coraz częściej dotyka kobiet w pełni aktywnych w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Jednocześnie liczba zgonów z powodu raka piersi utrzymuje się na tym samym poziomie, zatem w Polsce jest coraz więcej kobiet, które żyją z tą chorobą.

Obecnie już blisko 1/4 rozpoznań onkologicznych stawianych wśród polskich kobiet to rak piersi (22,8%). Z tym nowotworem zdiagnozowanym w ciągu ostatnich 5 lat żyje blisko 70 tys. osób. Co roku notuje się ponad 16,5 tys. nowych zachorowań, a w ciągu najbliższych 10 lat liczba kobiet, które co roku zachorują, będzie rosła i przekroczy 20 tys. rocznie.

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań oraz coraz młodszy wiek chorych, problem raka piersi staje się problemem społecznym i ekonomicznym – wpływającym negatywnie na życie pojedynczych chorych, ale także ich rodzin. Porównanie wskaźników względnej szansy przeżycia dla różnych krajów europejskich dowodzi, że polski system opieki onkologicznej jest nieefektywny w zakresie skuteczności leczenia raka piersi.

Skuteczność leczenia raka piersi determinowana jest przez wiele czynników. Jednak najważniejszym z nich jest wczesna diagnostyka. Wykrycie choroby w jak najwcześniejszym stadium powoduje, że rak piersi może być całkowicie wyleczalny. Z kolei nawet w jego zaawansowanym stadium klinicznym, gdy brak jest możliwości skutecznego wyleczenia, często udaje się przedłużyć życie chorych i poprawić jego jakość. Niestety, zazwyczaj rak piersi przez długi okres rozwija się bezobjawowo i bezboleśnie.

Diagnostyka raka piersi za pomocą ultrasonografii jest uważana za najistotniejszą metodę uzupełniającą badanie mammograficzne i polega na badaniu piersi za pomocą ultradźwięków. Dla młodych kobiet to podstawowa metoda diagnostyczna. W Przychodni Świętego Ojca Pio badanie USG piersi wykonuje dr Katarzyna Kowalska. Do takiego badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, ale najlepiej wykonać je w pierwszej połowie cyklu miesięcznego. Badanie jest całkowicie bezbolesne i w pełni bezpieczne – może być stosowane u młodych kobiet i kobiet w ciąży.

aleastudio