Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowoczesnych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu
chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Program ChUK ma ten trend odwrócić.
ChUK przeznaczony jest dla osób, które spełniają następujące warunki: wiek od 35 do 65 lat, brak
chorób współzależnych, takich jak: cukrzyca, przewlekła choroba nerek, rodzinna
hipercholesterolemia.

Z programu można skorzystać raz na pięć lat.
Ma on na celu zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wczesna
identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem ChUK, a także promocja zdrowego stylu życia, czyli
niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

Kto i gdzie realizuje program?

Realizowany jest przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie
POZ mają obowiązek go realizować.
Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Żeby wziąć udział w programie,
wystarczy zgłoszenie takiego zamiaru swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu. Lekarz
przeprowadza wywiad z zainteresowaną osobą i zleca pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania
biochemiczne. Na ich podstawie dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz
przekaże, w zależności od potrzeb, potrzebne zalecenia – np. skierowanie na dalsze leczenie do
specjalisty.

AZ, Nasz Dziennik Czwartek, 14 grudnia 2023, Nr 289 (7857)

Pełna treść artykułu dostępna na stronie:
https://wp.naszdziennik.pl/2023-12-14/378400,program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk.html

https://sklep.naszdziennik.pl

https://www.szlachetnezdrowie.pl

aleastudio