POChP – PODSTAWOWE INFORMACJE
Co to jest POChP?
POChP to skrót od nazwy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jest to choroba spowodowana nieodwracalnym zwężeniem oskrzeli. Jej przyczyną jest proces zapalny oskrzeli i miąższu płuc spowodowany przez dym tytoniowy lub inne substancje szkodliwe obecne we wdychanym powietrzu.

Przyczyny POChP.
Dym tytoniowy lub inne substancje obecne we wdychanym powietrzu (pyły, opary) działają szkodliwie na błonę śluzową wyścielającą oskrzela. Zwiększa się wydzielanie śluzu i przerastają gruczoły, które produkują śluz. Jednocześnie w błonie śluzowej zwiększa się liczba komórek zapalnych, wytwarzających substancę uszkadzającą tkankę płucną w otoczeniu drobnych oskrzelików. Prowadzi to do nieodwracalnego zwężenia oskrzelików (obturacji) oraz zniszczeniu miąższu płuc (rozedmy).
Zwężenie oskrzeli powoduje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, głównie podczas wydechu. U niektórych chorych prowadzi to do nadmiernego „zalegania” powietrza w płucach, czyli rozdęcia płuc.
Zjawiska te są przyczyną duszności. Niewielkie zwężenie oskrzeli jest początkowo odczuwalne jedynie podczas szybszego i głębszego oddychania, spowodowanego np. wysiłkiem. W późniejszym okresie choroby zmiany stają się tak nasilone, że objawy występują również w spoczynku.

Objawy POChP.
Pierwsze objawy choroby to:

przewlekły kaszel,
odkrztuszanie plwociny, występujące zwłaszcza w godzinach porannych.
Z czasem pojawia się duszność, początkowo występująca w trakcie wysiłku. W ciągu wielu lat trwania choroby duszność stopniowo postępuje, ograniczając aktywność fizyczną pacjentów. Z POChP często współistnieją inne choroby np. choroba niedokrwienna serca (mogąca prowadzić do zawału serca), osteoporoza (zmniejszająca gęstość kości i zwiększająca ryzyko złamań), oraz depresja.
W przebiegu POChP często występują zaostrzenia choroby, charakteryzujące się nasileniem duszności, kaszlu i odkrztuszania plwociny. Najczęstszą ich przyczyną są zakażenia oskrzeli.

Rozpoznanie POChP.
Podstawowym badaniem wykonywanym w celu rozpoznania choroby jest spirometria. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik specjalnego aparatu rejestrującego przepływ powietrza. U chorych na POChP spirometrię często wykonuje się je przed i po podaniu leku rozkurczającego oskrzela. Badanie to pozwala ocenić pojemność płuc, oraz wykryć nieodwracalną obturację oskrzeli świadczącą o POChP.

Leczenie POChP.
Leki minimalizują objawy choroby, poprawiają jakość życia i zmniejszają częstość zaostrzeń. U chorych na lekką POChP bez objawów klinicznych nie ma potrzeby regularnego leczenia – w razie nasilenia duszności stosuje się doraźnie szybko działający lek rozkurczający oskrzela.

Przychodnia Św. Ojca Pio w Gdańsku jako jedyna realizuje etap podstawowy Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP). Więcej informacji oraz rejestracja do programu jest możliwa w rejestracji Przychodni Św. Ojca Pio.

aleastudio