Nerwica to zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się nadmierną jego pobudliwością i wzmożonymi reakcjami na negatywne bodźce zewnętrzne. Wyróżniamy wiele rodzajów tego zaburzenia.

Nerwica lękowa

Chociaż lęk towarzyszy każdemu rodzajowi nerwicy, to jednak przy nerwicy lękowej wysuwa się na pierwszy plan. Osoba dotknięta tym zaburzeniem skarży się na uogólniony niepokój, napięcie, stałe poczucie zagrożenia. Występują u niej nieuzasadnione obawy o swoją przyszłość czy też o los najbliższych.

Zwykle towarzyszy temu obniżony nastrój i niska samoocena, a także zbytnie przejmowanie się opinią innych osób.

Wszystkie te odczucia nie mają racjonalnych podstaw. Jednym z objawów mogą być także różnego rodzaju fobie, np. wysokości czy przebywania w zamkniętym pomieszczeniu.

Nerwica natręctw

Objawy w nerwicy natręctw występują w trzech formach, które mogą także przeplatać się u tego samego chorego: w formie natrętnych myśli, przymusowych czynności i natrętnych lęków. Ich wspólną cechą jest przymus, tj. powtarzanie się w sposób stereotypowy i zwykle wbrew woli chorego, np. przymus mycia rąk, często kilkadziesiąt lub kilkaset razy dziennie, obsesyjne myślenie na dany temat.

Objawy podobne jak w nerwicy natręctw w śladowym nasileniu występują w codziennym życiu ludzi zdrowych. Każdemu może się bowiem zdarzyć, że jakaś myśl czy słowo będą uporczywie powracać, a zburzony porządek dnia wywoła niepokój. O chorobie jednak można mówić dopiero wtedy, gdy wspomniane objawy występują zbyt często i zakłócają codzienne życie.

Nerwica hipochondryczna

Za objawy osiowe w hipochondrii uznaje się poczucie choroby i bóle, np. głowy, serca, stawów, kości, brzucha itd. W hierarchii przeżyć psychicznych ból zajmuje jedno z czołowych miejsc, tzn. wypiera inne treści ze świadomości człowieka. Ból sprawia, że uwaga chorego z otoczenia przenosi się na własne ciało, ono staje się ogniskiem jego przeżyć psychicznych. Hipochondryk naprawdę czuje się chory. Często w nerwicy hipochondrycznej pacjent skarży się na różne dolegliwości somatyczne, jest przewrażliwiony, ma skłonność do wyolbrzymiania swoich dolegliwości przy braku etiologicznego podłoża somatycznego. Jeżeli badania i lekarz nie potwierdzają choroby, należy podejrzewać właśnie nerwicę hipochondryczną.

Nerwica neurasteniczna

Głównymi objawami w nerwicy neurastenicznej są osłabienie i drażliwość. Gdy w nerwicy neurastenicznej dominuje osłabienie, mówi się o jej formie hipostenicznej, a gdy drażliwość – o formie hiperstenicznej. Osłabienie ma zazwyczaj charakter stałego uczucia zmęczenia i zwiększonej męczliwości, zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej np. nawet niewielki wysiłek wywołuje u chorego przyśpieszone bicie serca, bóle mięśniowe itp. Postawa chorego, jego ruchy, wyraz twarzy noszą piętno znużenia. Bóle głowy mają dość typowy charakter określany jako tzw. kask neurasteniczny. Chory odnosi wrażenie, że jakaś obręcz ściska mu głowę, skarży się na uczucie zamętu w głowie. Z kolei zmęczenie umysłowe objawia się przede wszystkim niemożnością skupienia uwagi, trudnością zapamiętywania, uczuciem rozproszenia, zniechęcenia. Chory ma wszystkiego dość, wszystko go męczy, nie może się skupić, wszystko mu przeszkadza, nie rozumie, co czyta, zapomina, co przed chwilą przeczytał lub usłyszał.

W tego typu nerwicy może występować również tzw. rozdrażnienie neurasteniczne, polegające na zwiększonej pobudliwości na wszelkie bodźce. Chorego dosłownie wszystko drażni i denerwuje.

Nerwice pourazowe

Nerwica pourazowa jest to zazwyczaj reakcja na bardzo ciężkie, przekraczające zwyczajne możliwości człowieka, wydarzenia, np. napad, wypadek, nagła utrata bliskich. Objawy tej nerwicy to głównie powracanie myślami do traumatycznych przeżyć, sny związane z przeżyciem, omamy wzrokowe lub słuchowe przywracające obrazy i dźwięki z zaistniałej sytuacji. U chorych występują także m.in. zaburzenia snu, drażliwość, zły nastrój, wycofywanie się z kontaktów towarzyskich.

 

Źródło: https://sklep.naszdziennik.pl https://www.szlachetnezdrowie.pl
Anna Zalech „Nasz dziennik” Czwartek, 10 października 2019, Nr 236 (6592) – Szlachetne zdrowie

aleastudio