Neuropatia to choroba nerwów obwodowych, czyli struktur przekazujących impulsy do różnych części organizmu poza mózgiem i rdzeniem kręgowym. Uszkodzenie lub stan zapalny zaburza przewodzenie informacji ruchowych i czuciowych wzdłuż włókien nerwowych i oprócz bólu wywołuje takie objawy, jak drętwienie, mrowienie, palenie kończyn, wrażenie osłabienia kończyn.
Niezbyt nasilone objawy uszkodzenia nerwów obwodowych mogą wystąpić u osób pracujących zbyt długo w tej samej pozycji, np. w kucki lub na kolanach w czasie robót ogrodniczych. Natomiast uraz nerwu w czasie wypadku, uszkodzenie podczas zabiegu chirurgicznego, choroby zakaźne, alkoholizm, zatrucie ołowiem lub innymi substancjami toksycznymi mogą prowadzić do ciężkiej, trudnej do leczenia neuropatii. Częstą przyczyną prowadzącą do rozwinięcia się neuropatii w obrębie dłoni i stóp bywa cukrzyca.
Już nawet bardzo niewielkie, trudne do wykrycia za pomocą powszechnie stosowanych metod badania, uszkodzenie nerwu obwodowego może spowodować zaburzenia czucia w postaci bólu, przeczulicy lub parestezji.

Najistotniejszą sprawą jest wykrycie czynnika prowadzącego do wystąpienia objawów neuropatii. Po bardzo dokładnym zbadaniu pacjenta zleca się wykonanie podstawowych badań biochemicznych krwi i moczu oraz badania radiologicznego części kostnych, które niekiedy wykazuje zmiany kostne powodując ucisk na nerw. Badanie neurologiczne uwzględnia ocenę odruchów, siły mięśni i ich ewentualnego zaniku, a także ocenę czucia. Do badań dodatkowych mających na celu ocenę funkcji nerwów zalicza się elektromiografię i badanie przewodzenia w nerwach obwodowych, co pozwala ustalić, które nerwy zostały uszkodzone.

Istnieje kilka różnych rodzajów neuropatii obwodowych, które wynikają z różnych przyczyn. Począwszy od zespołu cieśni nadgarstka (urazu powstającego przy częstych i powtarzających się czynnościach przy użyciu rąk i nadgarstków, jak np. przy pracy z komputerem), aż po uszkodzenia nerwów związane z cukrzycą.

Neuropatia obwodowa jest powszechna, szczególnie wśród osób w wieku powyżej 55 r.ż. W tej grupie wiekowej, 3% do 4% ludzi skarży się na neuropatię.

Neuropatie są zazwyczaj klasyfikowane i nazywane zgodnie z problemami jakie wywołują lub zgodnie z przyczyną powstałych urazów, np.: neuropatia nerwu łokciowego, neuropatia cieśni nadgarstka. Istnieją również terminy, które wyrażają jak szeroko nerwy zostały uszkodzone:

mononeuropatia

polineuropatia

aleastudio